image مراحل وادرات کالا image انواع مشتری در صنعت حمل و نقل کشتیرانی

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
  • en
  • fa

دریافت لیست تخلیه

iStock_000019501469Medium

دریافت لیست تخلیه :
لیست تخلیه کانتینرهای موجود بر روی کشتی، بعد از اتمام عملیات تخلیه تهیه شده و به اطلاع نماینده خط کشتیرانی در دفتر مرکزی میرسد.لیست فوق توسط پیمانکار بندر و یا نماینده خط کشتیرانی مستقر در بندر تهیه می گردد.علت دریافت لیست فوق آگاهی از تخلیه تمامی کانتینرهای موجود بر روی کشتی میباشد.لذا ممکن است بجای دریافت لیست فوق، تائیدیه تخلیه کامل کانتینرها(بر اساس لیست اولیه ارایه شده) دریافت شود.

ارسال اعلام ورود:
بعد از اتمام عملیات تخلیه، مشخصات کلی کالا بهمراه نام کشتی ورودی، شماره سفر و تاریخ ورود آن به ”اطلاع گیرنده کالا“ اطلاع داده میشود.اعلامیه فوق بصورت فکس، پست و یا پست الکترونیکی ارسال میگردد.در صورت بانکی بودن اسناد، کپی اعلام ورود به بانک مربوطه ارسال میگردد.

صدور ترخیصیه:
ترخیصیه سندی است که شرکت حمل کننده کالا یا نماینده وی در ایران صادر می‌کند، صدور این سند به این معنی است که وارد کننده کالا با شرکت حمل تسویه حساب نموده و مطالبات وی از جمله کرایه حمل را پرداخت کرده است. معمولاً گمرک با مداخله ترخیصیه و قبض انبار، کالا را به وارد کننده کالا یا نماینده وی تحویل می‌دهدبرگه ترخیصیه صادره توسط نماینده خط کشتیرانی و تحویل آن به صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی بیانگر انتقال مسئولیت کالا به صاحب آن و تصفیه حساب مالی و دریافت کلیه اسناد مربوطه توسط نماینده خط کشتیرانی میباشد.لذا در صدور و تحویل ترخیصیه باید تمامی نکات لازمه رعایت شود.صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی پس از دریافت ترخیصیه می تواند میتواند جهت ترخیص کالا به بندر مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی کالای خود را ترخیص نماید .

3

دریافت مدارک مربوطه:
1- اصل بارنامه یا تائیدیه تحویل کالا بدون ارائه اصل بارنامه 2
2- اصل تعهدنامه در صورت نیاز.
3- معرفی نامه از شرکت و یا وکالتنامه.
4 – کارت شناسایی
موارد خاص
الف: اصل نامه درخواست اصلاحیه
ب: نامه ی درخواست بارنامه تفکیکی
ج: درخصوص کانتینرهای یخچالی تعهد نامه ژنراتور یا GENSET

بررسی تمام اسناد و مدارک :
1- بررسی و چک کردن بارنامه با سیستم
2-چک کردن زمان ورود کشتی و نام کشتی .
3-چک کردن فایل مربوطه به جهت اطمینان از ثبت آخرین اطلاعات
4- بررسی سایز و تایپ کانتینر (یخچالی /خشک / ……)
5- چک کردن متن بارنامه به جهت ترانزیت بودن و یا نبودن
6- چک کردن آخرین پیامها قبل از تحویل ترخیصیه
دریافت چکهای سپرده :
ورود موقت :
1- دریافت چک سپرده برای بهای کانتینر
2- دریافت چک سپرده برای دیرکرد کانتینر
3- دریافت چک سپرده جهت ژنراتور
ترخیص کالا بدون کانتینر :
1-دریافت چک سپرده برای دیرکرد کانتینر
(توجه )
1- برای اشخاص حقوقی چک سپرده باید توسط صاحب اصلی کالا با مهر و امضاء صادر شود و برای اشخاص حقیقی امضاء شخص کافی است.
2- چک بایستی به تاریخ روز و بدون خط خوردگی باشد.
3- امضاء چک می بایست همانند امضاء تعهدنامه باشد.
4-مبلغ چک برای کانتینرهای خاص دوبرابر و برای کانتینرهای یخچالی سه برابر بیش از معمولی می باشد.
دریافت تعهد نامه های لازمه:
تعهد نامه برگشت سالم کانتینر میبایست از صاحب اصلی کالا که تقاضای خروج کانتینر از محوطه کانتینری را دارد دریافت شود .
نمونه مشابهی از تعهد نامه فوق در صورت درخواست ژنراتور جهت خروج کانتنیر یخچالی از صاحب کالا دریافت خواهد شد .
صدور پروانه ورود موقت:
صدور پروانه ورود موقت در صورت درخواست خروج کانتینر از قلمرو بندر و گمرک الزامی است و در چنین مواردی شرکت کشتیرانی میبایست درخواست پروانه ورود موقت را به گمرک ارسال نماید و تا برگشت کانتینر مسئول خواهد بود .
ترخیصیه خرده بار یا LCL:
تمامی مراحل مانند کالای معمولی می باشد به غیر از هزینه آن که بر اساس وزن یا حجم محاسبه و دریافت خواهد شد و هزینه تفکیک بارنامه در صورت درخواست دریافت میشود.
صورتهای مختلف خرده بار :
1یک فرستنده و یک گیرنده و باید درخواست نفکیک بارنامه ارائه شود.
2. یک فرستنده و چند گیرنده، بدون درخواست تفکیک بارنامه.

چه کسی حق مالکیت کالا را دارد؟
الف: اگر گیرنده بانک باشد: تائیدیه ی بانک الزامی است (ظهرنویسی بارنامه )
ب: اگر گیرنده to order shipper یا to orderباشد : تائیدیه ی فرستنده الزامیست همچنین برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده دریافت سه نسخه اصل توصیه می شود.
ج: در صورتیکه بارنامه
To order CNEEباشد میبایست از طرف گیرنده رسماً معرفی گردد.
د: در صورتیکه گیرنده شخص حقیقی باشد حضور شخص و یا موکل رسمی ایشان با وکالتنامه الزامی است

گردآورنده:بیژن لاهوتی

نظرتان را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمی شود.