image سازمانهای حمل و نقل هوایی I.C.A.O

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
 • en
 • fa

حمل و نقل جاده ای شرکتهای حمل و نقل بین المللی فورواردر فیاتا

سازمانهای بین المللی حمل و نقل جاده ای

فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکتهای حمل و نقل بین المللی فورواردر فیاتا FIATA

 

فیاتا – این فدراسیون در ۲۱ می ۱۹۲۶ به وسیله شانزده ملیت از شرکتهای فورواردر در وین اتریش پایه گذاری شد و ریاست اولیه آن به عهده کشور دانمارک بود و هم اکنون مقر آن در زوریخ (سوئیس) است. این فدراسیون از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۶ فعالیت بسیار خوبی داشته و کنگره ها و جلسات آن به طور مرتب تشکیل شده و نیز همکاریهای خوبی با مؤسسات و سازمانهای مختلف بین المللی داشته است

اما در زمان جنگ جهانی دوم فعالیت آن به  حالت تعلیق درآمد، لیكن به همت «سی بی انگلس» دانمارکی در سال ۱۹۴۷ فعالیت مجدد آن از سر گرفته شد و ظرف مدت ده سال اکثر اعضای عادی آن دوباره به یکدیگر ملحق شده و کمیته های مختلفی را برای پیشبرد امور فنی فدراسیون بوجود آوردند، که تاکنون در قالب یک مجمع غیر دولتی به عنوان مشاور با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و سازمان بین المللی توسعه بازرگانی عمل می کند و در حال حاضر نمایندگی بالغ بر ۴00000 شرکت فورواردر از اقصی نقاط دنیا را به عهده دارد و بالغ بر ده میلیون کارمند تحت پوشش دارد.

فیاتا دارای دو گروه اعضا است. یکی اعضای پیوسته (ORDINARY MEMBERS) که شامل سندیکاهای ملی کشورهاست و هم اکنون دارای ۸۷ عضو سندیکایی از ۷۷ کشور جهان است. دیگری اعضای وابسته (ASSOCIATE MEMBERS) هستند که شامل اعضای غیرسندیکایی است. فیاتا دارای بیش از ۱۶۰۰ عضو وابسته از ۱۴۴ کشور جهان است. انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران عضو پیوسته و حدود بیش از یکصد شرکت فورواردر ایرانی عضو وابسته فیاتا هستند. فیاتا هر سال یک بار کنگره ای در یکی از کشورهای مورد توافق اعضا برگزار می کند و به تبادل افکار می پردازند. بیست و نهمین کنگره فياتا در سپتامبر ۲۰۰۰ در شهر روتردام برگزار شد.

تشکیلات سازمانی فیاتا

 • مجمع عمومی: که تصمیم گیرنده فدراسیون است.
 • ٢- هیأت رئیسه: که مجری امور محوله از طرف مجمع عمومی است.
 • ٣- پرزیدنسی: که مرکب از ریاست گذشته، حال و نامزد آینده و دبیر اول و خزانه دار است.
 • ۴- انستیتوها: که در حال حاضر سه انستیتو یکی حمل و نقل هوایی، دیگری حمل و نقل زمینی و دریایی (SURFACE) و سومی حمل و نقل ترکیبی است. ۵-گروههای کاری: هر انستیتو دارای یک یا چند گروه کاری دایمی است که کارهای مربوطه را بررسی و به انستیتو گزارش می کند.
 • 6- هیأت مشاورین: شامل سه هيأت مشاورین از جمله هیأت مشاورین موضوعات قانونی، آموزش حرفه ای و روابط عمومی می باشد.

 

اهداف سازمان فیاتانا

اهداف اصلی این سازمان عبارتند از:

 • اتحاد صنعت فورواردری در سطح جهانی
 • ۲- مشارکت در چارچوب مشاوره و یا کارشناسی در اجلاسهای مربوط به حمل و نقل بین المللی به منظور حمایت و ارتقای منافع صنعت فورواردری
 • ۳- آشنا نمودن صنعت و تجارت و جامعه بطور گسترده با خدمات ارائه شده توسط صنعت فورواردری از طریق ارائه اطلاعات، توزیع نشریات و نمایش فیلم و غیره
 • ۴- تقویت نقش صنعت فورواردری از طریق اقدامات مقتضی
 • ۵- بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط صنعت فورواردری از طریق گسترش و ارتقای اسناد متحد الشكل فورواردری و شرایط تجاری استاندارد و غیره
 • ۶- انجام مطالعات و تحقیقات در مورد صنعت فورواردری و فعالیت آن
 • ۷- پیدا کردن راههای عملی در راستای معضلات تکنیکی در چارچوب انستیتوها، گروهها و هیأت های مشاوره
 • ۸- تقویت کارآیی حمل کالا به طور اعم
 • 9- مساعدت در آموزشهای شغلی باربری در راستای صنعت فورواردری
 • ۱۰- مساعدت در حل و فصل معضلات بیمه های اجباری
 • ۱۱- مساعدت در ارتباطات و اطلاعات الکترونیکی
 • ۱۲- تشویق همکاری در راستای صنعت فورواردی در سطح جهانی
 • ۱۳- اتحاد بیشتر صنعت فورواردری با ایجاد اجلاسها
 • ۱۴- ارتقای معیارهای اخلاقی و همبستگی جهانی در چارچوب صنعت فورواردری
 • ۱۵- ارتقای روابط با متصدیان حمل و نقل و سازمانهای وابسته
 • ۱۶- ارتقای روابط با متصدیان دریایی و سازمانهای وابسته
 • ۱۷- ارتقای تجارت بین المللی بین کلیه کشورها در سطح جهانی

 

اسناد فیاتا

یکی از اقدامات مفیدی که سازمان فياتا به عمل آورده، تهیه اسناد متحدالشکل یا مقررات یکسان است. این اسناد به وسیله فورواردرهای عضو سازمان فیاتا که دارای مجوز برای صدور این اسناد هستند، صادر می شوند.

در اینجا لازم است موارد استفاده هر یک از این اسناد به طور مختصر بیان شود. قبل از شروع بحث ذکر نکات زیر ضروری است:

 • الف – نظارت بر چاپ و توزیع این اسناد منحصرا در اختیار سازمان فیاتا و اعضای مجاز آن است.
 • ب- قبل از چاپ اسناد فیاتا، سازمانهای عضو ملزم به ارائه فرم چاپی به دبیر خانه فیاتا جهت بررسی و تأیید آن هستند.
 • ج – حق چاپ گواهی حمل، بارنامه حمل مرکب و رسید انبار فیاتا برای فیاتا محفوظ است و تکثیر این اسناد توسط شرکتها به هر شکل اکیدا ممنوع است.
 • در حال حاضر فياتا شش سند ذیل را در اختیار اعضای خود جهت استفاده قرار داده است.
 • د – بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا (FBL)

بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا مهمترین سندی است که فیاتا در اختیار اعضای خود قرار داده است. این بارنامه تنها سندی است که به دلیل تطبيق شرایط آن با مقررات متحد الشکل اسناد حمل ترکیبی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تأیید این اتاق قرار گرفته است. بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا سندی است قابل معامله و دال بر تحویل کالا و حمل آن با استفاده از وسایل مختلف حمل از مبدأ تا مقصد تعیین شده است. بر اساس شرایط این بارنامه فورواردر دارای مسئولیت های زیر است:

 • الف – تعهد می نماید به نام خود وسایل اجرای کامل حمل را از محل دریافت تا محل تحویل کالا طبق مندرجات بارنامه فراهم آورد.
 • ب – فورواردر بر اساس مفاد و طبق شرایط بارنامه فیاتا مسئول عملكرد و غفلت اشخاصی که از خدمات آنها جهت اجرای قرارداد بر اساس بارنامه استفاده میکند، است.
 • ج- فورواردر زمانی که بارنامه حمل ترکیبی فیاتا را صادر می کند، باید متوجه نکات ذیل باشد:
 •  – مطمئن شود که کالا به او یا نماینده یا شعبه اش تحویل و در یداختیار او می باشد و دیگری چنین حقی بر کالا ندارد.
 •  – مطمئن شود که مسئولیت بیمه محموله مورد توافق قرار گرفته است.
 •  – مطمئن شود که جزئیات مندرج در سند با دستوراتی که او دریافت کرده، مطابقت دارد. .
 •  – مطمئن شود که کالا با صورت ظاهر صحیح و سالم و مطابق شرایط تحویل می باشد. – اطلاع دقیق از تعداد نسخ اصلی بارنامه دشته باشد.

اعضای فیاتا می توانند به جای بارنامه دریایی (MARRINE BILL OF LADING)، بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتایی صادر کنند مشروط بر اینکه اطلاعات اضافی در مورد بندر بارگیری، بندر تخلیه و وسیله حمل دریایی در آن قید شود.

 ۲-گواهی رسید فیاتا (FCR)

صدور این گواهی به فورواردر امکان می دهد که سند مخصوصی را به عنوان اعلامیه رسمی که به موجب آن مسئولیت کالا را به عهده می گیرد، برای فرستنده کالا صادر نماید. با صدور این گواهی فورواردر تأیید می کند که محموله مشخصی را با دستورات غير قابل برگشت جهت ارسال کالا به گیرنده ای که در اسناد مشخص شده است، در تصرف خود دارد. این گواهی زمانی می تواند باطل شود که نسخه اصلی آن به صادر کننده عودت داده شود مشروط بر اینکه فورواردر در وضعیتی باشد که بتواند آن را ابطال کند یا تغییر دهد. این گواهی عمدتا زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که تهیه کننده کالا، کالا را بر اساس

EX – WORKS فروخته است و نیاز به ارائه گواهی مزبور جهت تأیید این موضوع که وظایف محوله را در مقابل خریدار انجام داده است، دارد. پس از تسلیم گواهی رسید فیاتا به خریدار، فروشنده به هیچ وجه حق واگذاری کالاهای تحویل شده به فورواردر را به دیگری ندارد. این گواهی سندی غیر قابل معامله است و مورد قبول بانک ها نمی باشد، مگر این که در اعتبار اسنادی ذکر شده باشد.

۳- گواهی حمل فيا تا FCT

با صدور این گواهی و تسلیم آن به فرستنده، فورواردر متعهد می شود که کالا را در مقصد توسط نماینده منتخب خود تحویل دهد. همچنین تأکید می کند که مسئولیت ارسال و تحویل محموله مشخصی را بر اساس دستورات دریافتی از فرستنده کالا طبق موارد مندرج در اسناد به عهده گرفته است. این گواهی در صورتی که به حواله کرد صادر شود قابل معامله است.

۴- رسید انبار فیاتا FWR

این رسید سندی است غیر قابل معامله که برای استفاده در عملیات انبار داری در داخل کشور صادر می شود. رسید انبار فیاتا به عنوان قبض انبار تلقی نمی شود و نمی توان آن را به این عنوان مورد استفاده قرار داد.

۵- اظهار نامه فرستندگان کالا برای حمل کالای خطرناک SDT

برای حمل کالاهای خطرناک فورواردر باید اطلاعات جامعی خصوصا در رابطه با طبقه بندی کالا داشته باشد. این اظهار نامه به فورواردر اجازه می دهد وضعیت کالا را مشخص و مسائل مربوط به حدود مسئولیت رادر صورت وقوع حوادث یا خسارت، معین کند. لذا می بایست این اظهار نامه جهت تکمیل و امضا به فرستنده کالا تحویل شود. در هر صورت فرستنده باید این اظهار نامه را مهر و امضا کند.

٦- دستور حمل فيا تا FFI

و با توجه به اینکه فورواردرها اغلب ازطرح و فرم چاپی خود جهت دستورات حمل مشتریان استفاده میکردند و فرم متحدالشکلی در این مورد وجود نداشت، فیاتا طرح نمونه ای را مطابق با طرح کلیدی سازمان ملل برای اسناد تجاری که هدف آن ایجاد یک مبنای بین المللی برای استاندارد کردن اسناد مورد استفاده در تجارت بین المللی است، تدوین نمود.

فورواردرهای عضو فياتا می توانند این فرم را بر اساس نیازهای داخلی خود تغییر دهند منوط بر این که این تغییرات در چارچوب طرح کلیدی سازمان ملل قرار داشته است. در ایران فياتا قانون نمونه ای جهت فعالیت های فورواردری در کشورهای مختلف تهیه کرده تا کشورهایی که چنین قانونی ندارند و یا قوانین ملی موجود آنها نیاز به تجدید نظر دارد، از آن استفاده کنند. والیبال ک صادرات ایرانیان

 

نظرات بسته شده اند

college entrance essay top essay writing services uk college term papers professional resume services writing a research proposal write my paper for me cheap paraphrasing checker essay help online write papers for money buy term paper college paper assignment help company
write essay for you writing a scholarship essay best assignment help research paper writing help writing a movie review homework help for kids do my assignment cheap writing a dissertation quick essay help quick essay help help me with my thesis my homework help