image مراحل صادرات کالا image دریافت لیست تخلیه

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
  • en
  • fa

مراحل وادرات کالا

وادرات

5

دریافت اسناد از مبادی حمل :
کلیه نمایندگان خط کشتیرانی در بنادر مبدا، اسناد صادراتی خود را به مقصد مورد نظر (بندر تخلیه) ارسال مینمایند.ارسال اسناد ممکن است بصورت فکس – پست الکترونیکی و یا وب سایت خط کشتیرانی مربوطه باشد. اسناد فوق شامل اظهارنامه اجمالی کشتی – بارنامه – لیست بارگیری – لیست کالای خطرناک – لیست کالای یخچالی – لیست کالای غیر استاندارد و … میباشد
چک کردن اسناد:
اسناد دریافتی شامل اظهارنامه اجمالی کشتی – بارنامه – لیست بارگیری – لیست کالای خطرناک – لیست کالای یخچالی – لیست کالای غیر استاندارد و … میباشد.کلیه موارد درج شده در اسناد فوق میبایست با هم مطابقت داشته باشند.هر گونه عدم تطبیق به بندر بارگیری گزارش میشود.همچنین رعایت قوانین محلی اجباری است. بعنوان مثال، نام تحویل گیرنده کالا میبایست یک شخصیت حقیقی یا حقوقی ایرانی باشد و در صورت مغایرت مورد فوق بایستی به اطلاع بندر بارگیری رسیده شود. از دیگر مواردیکه لازم به چک کردن است نکته قید شده در بارنامه در مورد ترانزیت میباشد. بهتر است تمامی موارد مورد اصلاح قبل از رسیدن کشتی و ارسال EDI تصحیح شود.

ارسال اصلاحیه به مبادی :
کلیه موارد قابل اصلاح میبایست قبل از رسیدن کشتی به اطلاع بندر بارگیری رسیده و اصلاحیه فوق دریافت شود.دریافت اصلاحیه قبل از رسیدن کشتی باعث جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و بالا بردن سطح سرویس دهی میگردد.در صورت مشاهده مورد (یا موارد) اصلاحی مکرر، میبایست مورد (یا موارد) فوق به اطلاع مقامات بالاتردر خط کشتیرانی مربوطه رسیده وجهت جلوگیری از تکرار آن اقدام نمود.
انتقال اطلاعات به سیستم داخلی :
دریافت اسناد ممکن است بصورت فکس – پست الکترونیکی و یا وب سایت خط کشتیرانی مربوطه باشد.انتقال اطلاعات به سیستم داخلی بصورت دستی و یا اتوماتیک میباشد.انتقال اطلاعات بصورت اتوماتیک ممکن است بطور کامل انجام نپذیرد، در نتیجه لازم است قسمتی از دادهها بصورت دستی وارد سیستم گردد از جمله قسمت متن بارنامه.حصول اطمینان از انتقال اطلاعات به طور صحیح به سیستم داخلی.

2

گردآورنده:بیژن لاهوتی

نظرتان را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمی شود.