نوشته ها

توسط: در: شبکه دانش

حمل و نقل جاده ای شرکتهای حمل و نقل بین المللی فورواردر فیاتا

سازمانهای بین المللی حمل و نقل جاده ای فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکتهای حمل و نقل بین المللی فورواردر فیاتا FIATA فیاتا – این فدراسیون در ۲۱ می ۱۹۲۶ به وسیله شانزده ملیت از شرکتهای فورواردر در وین اتریش پایه گذاری شد و ریاست اولیه آن به عهده کشور دانمارک بود و هم اکنون […]

توسط: در: شبکه دانش

سازمانهای حمل و نقل هوایی I.C.A.O

سازمانهای بین المللی حمل و نقل هوایی   سازمان بین الملی هواپیمایی کشوری I.C.A.O   ایجاد این سازمان که موسوم به ایکائو است، در سال ۱۹۴۴ در آمریکا (شیکاگو) توسط تعدادی از کشورهای جهان طی کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری به امضا رسید. نظر به اینکه این سازمان بر اساس کنوانسیون مذکور پس از تصویب […]